У производним фирмама Немачке и Аустрије, 80% фирми има уведен ИСО

Недавно објављена студија о примени мера за уштеду ресурса у реионима Доње Баварске у Немачкој и горње Аустрије, показала је да фирме у индустрији имају уведене стандарде у процентима: стандард ИСО 9001 – 80% фирми стандард ИСО 14001 – 32% фирми стандард ИСО 50001 – 13% фирми. Заједничко истраживање у оквиру пројекта спроведено је од […]

opširnije