Conseko - ISO 14001 standard - zaštita životne sredine

ISO 14001 standard, sistem upravljanja zaštitom životne sredine, garantuje da je vaše poslovanje usaglašeno sa domaćim propisima, kada je u pitanju zaštita životne sredine.
ISO 14001 standard pomaže organizacijama da kroz sistem upravljanja zaštitom životne sredine u svojim procesima smanje i kontrolišu negativne uticaje i rizike u odnosu na životnu sredinu.
Takođe, tamo gde se primenjuje standard ISO 14001, znači da su identifikovani značajni aspekti uticaja organizacije na životnu sredinu, kao i da se obavlja praćenje svih značajnih uticaja na životnu sredinu.

Primena ISO 14001

Uspostavljena primena serije standarda ISO 14000 i sertifikat ISO 14001 podrazmevaju da su:

 • uspostavljeni politika i ciljevi zaštite životne sredine
 • uspostavljene dokumentovane procedure za primenu EMS sistema
 • izvršeno vrednovanje uticaja aspekata životne sredine
 • utvrđeni postupci rukovanja opasnim materijama
 • utvđren plan za reagovanje u vanrednim situacijama
 • u primeni interne provere kojima se utrđuju primena i efektivnost sistema.

ISO 14001 standard Srbija primenjuje, prema donetim zakonskim propisima za zaštitu životne sredine i upravljanje otpadom. Od organizacija se zahteva da imaju plan upravljanja otpadom i otpad predaju ovlašćenim operaterima za prikupljanje i tretman otpada.

Plan upravljanja otpadom

Uspostavite ciljeve zaštite životne sredine i plan upravljanja otpadom.
Zaštita životne sredine – ISO 14001 standard i vaši ciljevi poslovanja, mogu da obuhvate:

 1. Pravilno prikupljanje, razvrstavanje i predaju otpada
 2. Primenu otpada za ponovno korišćenje ili reciklažu
 3. Preduzimanje malih koraka za ostvarenje ušteda energije
 4. Smanjenje upotrebe papira
 5. Smanjenje potrošnje vode
 6. Predaju elektronskog i drugog otpada ovlašćenom operaterima
 7. Korišćenje komposta kada je moguće

Poštovanje zakonom propisanih mera za zaštitu životne sredine

Sertifikat ISO 14001

Ukoliko imate cilj da premenite ISO 14001 standard i za to dobijete priznati sertifikat, kontaktirajte nas za uvođenje standarda.