licni_podaci

Usaglašavanje organizacija sa GDPR
GDPR je novi zakon Evropske Unije za zaštitu ličnih podataka. Svaka organizacija koja pruža usluge evropskim građanima i pri tome prikuplja lične podatke građana EU podleže obavezama evropskog GDPR zakona.
Ukratko GRPR:
– Daje veća prava na privatnost u pogledu ličnih podataka
– Propisuje obaveze u vezi zaštite podatataka
– Obavezuje na izveštavanje o incidentima u odnosu na lične podatke
– Sadrži značajne kazne za nepoštovanje.
Primena zakona započinje od 25. maja 2018. godine. Kazne koje mogu biti donete u slučaju nepropisnog postupanja sa ličnim podacima kreću se do 20 miliona evra.
Pored toga nadležno lice može organizaciji da zabrani upotrebu ličnih podataka!

Pomažemo organizacijama da se usklade sa GDPR
Za usklađivanje sa GDPR (General Data Protection Regulation), u najkraćim crtama obezbeđujemo:
– Nezavisnu analizu postojećih postupaka i praksi u vezi sa ličnim podacima
– Usmeravamo klijente na mere koje je neophodno preduzeti radi usaglašavanja
– Izrađujemo dokumentaciju za orgainizaciju, kojom se uspostavljaju neophodne politike i procedure postupanja sa ličnim podacima
– Savetujemo pri uspostavljanje neophodnih evidencija
– Vržimo obuku za sticanje svesti o postupanju sa lilčnim podacima.
Obratite nam se da izvršite usklađivanje svog načina rada sa GDPR.