Conseko - ISO 50001 standard - Energetski menadžment

ISO 50001 Standard za sistem menadžmenta energijom, obezbeđuje organizacijama racionalno upravljanje energijom i niže troškove poslovanja. Kroz okvir sistema upravljanja energijom koji definiše standard ISO 50001, uspostavite programe ušteda energije kojima se ostvaruju energetska efikasnost i konkurentnije poslovanje.

Dostupnih energetskih resursa sve je manje, a time i energija svakog meseca postaje sve skuplja. Zbog toga je energetska efikasnost, koja podrazumeva da se procesi na isti način obavljaju sa manje energije, postaje imperativ u poslovanju firmi.

Uz pomoć naših usluga uspostavite sistem upravljanja energijom prema međunarodnom standardu ISO 50001. Uspostavljanjem sistema sačinićemo program da se ostvari kontrolisana upotreba energije, sa sistemom ušteda energije i smanjenja troškova.

POPUNITE ANKETU o energetskom menadžementu i preuzmite  Priručnik za energetski menadžment

Анкета

 

ISO 50001 i program ušteda energije

Mere energetske efikasnosti koje sugerišemo na planu ušteda energije, mogu da se odnose na:

 • korišćenje energetski efikasnih uređaja za grejanje i hlađenje
 • poboljšanje izolacionih svojstava objekta
 • korišćenje solarnih sistema za zagrevanje potrošne vode
 • korišćenje rasvete sa manjom potrošnjom energije
 • korišćenje ICT opreme za malom potrošnjom energije
 • upravljanje grejanjem i osvetljenjem kada nismo u objektu
 • korišćenje obnovljivih izvora za dobijanje energije
 • u industriji: korišćenje energetski efikasnih pogonskih motora
 • rekuperaciju otpadne toplote
 • korišćenje prevoznih sredstava sa nižom potrošnjom
 • i preko 80 drugih mera da se ostvari ušteda energije.

Naš tim profesioanalaca, koncentrisan oko ušteda energije kroz energetsku efikasnost, sprovodi detaljan energetski pregled, obezbeđuje konkretne savete za Vas od početka projekta do sertifikacije prema standardu ISO50001.

Uz pomoć naših usluga, sprovešće se analiza potencijala ušteda, sačiniti plan mera za uštedu energije i primeniti sistem upravljanja prema standardu ISO 50001.

Ukoliko želite da se Vaše poslovanje odvija sa manjim troškovima za energiju,

kontaktirajte nas za procenu ušteda energije i uvođenje standarda ISO 50001 u Vašoj organizaciji.