Project management

Kako bi se otklonile ili minimizirale posledice negativnih događaja, identifikujemo rizike i uspostavljamo proces upravljanja rizicima u Vašim poslovnim procesima.

Osnovne vrste rizika kojima treba upravljati u poslovanju jesu:
upravljanje operativnim rizicima

  • upravljanje projektnim rizicima
  • upravljanje finansijskim rizicima
  • upravljanje bezbednosnim rizicima
  • upravljanje ekološkim rizicima
  • upravljanje IT rizicima za kontinuitet poslovanja

Kako do upravljanjima rizicima?

Efektivno upravljanje rizicima ostvaruje se kroz sledeće korake:

  • identifikovanje rizika
  • evaluacija rizika
  • definisanje kontrolnih mera
  • praćenje primene.

Naše usluge na upravljanju rizicima obuhvataju pažljiv prolazak kroz sve prethodne korake, dokumentovanje svakog koraka, kako bi se na pravi način odgovorilo datom zadatku i ostvarilo upravljanje rizicima.
Metodologiju za upravljanje rizicima sprovodima prema međunarodnom standardu ISO 31000. Pored ovog standarda primenjujemo FMEA i druge metode za upravljanje rizicima.

Kontaktirajte Conseko d.o.o. za stabilno vođenje Vaši poslova i uspešnu kontrolu nad rizicima.